Koľko štát vybral?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 407 tisíc zamestnancov v roku 2016 tak bol každý piaty zamestnanec platený z našich daní. Priemerná mzda zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 956 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili vyše 7 mld. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,28 0,0 1,3 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,36 11,9 12,3 2 5
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,47 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,13 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 6,37 0,0 6,4 1 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,64 0,0 9,6 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 101,62 36,3 137,9 25 58
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 19,49 0,0 19,5 4 8
Ministerstvo financií SR 0,0 41,07 84,3 125,4 23 53
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 7,16 69,2 76,3 14 32
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 5,50 118,4 123,9 23 52
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,91 53,9 57,8 11 24
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 15,96 144,8 160,8 30 68
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 86,76 69,5 156,2 29 66
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 13,89 844,0 857,9 158 361
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 0,0 0,00 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 11,14 743,0 754,2 139 317
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,18 0,0 0,2 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,32 0,0 0,3 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 1,04 0,0 1,0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,68 0,0 8,7 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,96 0,0 3,0 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,14 0,0 1,1 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,04 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 2,00 0,0 2,0 0 1
Všeobecná pokladničná správa 10 743,8 762,61 0,0 11 506,5 2 121 4 842
Slovenská akadémia vied 0,0 1,97 0,0 2,0 0 1
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0    
Príjmy spolu 10 743,8 1 107,63 2 175,3 14 026,8 2 585 5 903

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.