Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 7 130,6 0 0 0,0%
Dane z príjmov 4 227,8 0 0 0,0%
Odvody 9 046,6 0 0 0,0%
Príjmy z majetku 815,0 0 0 0,0%
Ostatné 4 751,0 0 0 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 25 971,4 0 0 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.