Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 7 624,7 0 0 6,9%
Dane z príjmov 4 714,5 0 0 11,5%
Odvody 9 939,5 0 0 9,9%
Príjmy z majetku 667,7 0 0 -18,1%
Ostatné 5 343,8 0 0 12,5%
Konsolidované príjmy verejnej správy 28 290,3 0 0 8,9%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.