Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 8 045,3 1 407 3 213 5,5%
Dane z príjmov 5 206,7 809 1 847 10,4%
Odvody 10 291,2 1 829 4 178 3,5%
Príjmy z majetku 648,4 203 463 -2,9%
Ostatné 5 206,7 552 1 261 -2,6%
Konsolidované príjmy verejnej správy 29 646,3 4 801 10 962 4,8%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.