Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 8 499,2 1 516 3 462 5,6%
Dane z príjmov 5 645,8 982 2 242 8,4%
Odvody 10 954,2 1 901 4 341 6,4%
Príjmy z majetku 730,7 107 245 12,7%
Ostatné 7 474,0 741 1 693 43,5%
Konsolidované príjmy verejnej správy 33 304,0 5 248 11 983 12,3%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.