Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 278 2 830 6 497
Ministerstvo práce 2 026 375 862
Ministerstvo školstva 2 019 374 859
Min. zdravotníctva 1 374 255 584
Ministerstvo obrany 763 141 324
VÚC a Obce 5 099 944 2 168
Sociálna Poisťovňa 6 133 1 136 2 608
Zdravotné poisťovne 3 647 676 1 551
Výdavky verejnej správy spolu 26 381 4 887 11 219

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 11 060 2 049 4 704
Dane z príjmov 3 631 673 1 544
Fyzické osoby 1 731 321 736
Právnické osoby 1 757 326 747
DPH 4 703 871 2 000
Spotrebné dane 1 998 370 850
Sociálne odvody 4 611 854 1 961
Zdravotné odvody 2 385 442 1 014
Príjmy verejnej správy spolu 22 967 4 254 9 767