Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 641 2 892 6 716
Ministerstvo práce 2 054 380 882
Ministerstvo školstva 2 108 390 905
Min. zdravotníctva 1 532 283 658
Ministerstvo obrany 790 146 339
VÚC a Obce 4 790 886 2 057
Sociálna Poisťovňa 6 433 1 190 2 762
Zdravotné poisťovne 3 731 690 1 602
Výdavky verejnej správy spolu 26 849 4 965 11 528

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 10 885 2 013 4 674
Dane z príjmov 3 663 677 1 573
Fyzické osoby 1 865 345 801
Právnické osoby 1 631 302 700
DPH 4 322 799 1 856
Spotrebné dane 1 973 365 847
Sociálne odvody 4 849 897 2 082
Zdravotné odvody 2 426 449 1 042
Príjmy verejnej správy spolu 23 619 4 368 10 141