Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 14 820 2 741 6 326
Ministerstvo práce 2 074 384 885
Ministerstvo školstva 1 278 236 546
Min. zdravotníctva 1 403 259 599
Ministerstvo obrany 726 134 310
VÚC a Obce 4 822 892 2 058
Sociálna Poisťovňa 6 653 1 230 2 840
Zdravotné poisťovne 3 882 718 1 657
Výdavky verejnej správy spolu 28 373 5 247 12 111

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 11 728 2 169 5 006
Dane z príjmov 4 023 744 1 717
Fyzické osoby 1 871 346 799
Právnické osoby 1 975 365 843
DPH 4 696 868 2 004
Spotrebné dane 1 985 367 847
Sociálne odvody 5 735 1 061 2 448
Zdravotné odvody 2 636 487 1 125
Príjmy verejnej správy spolu 26 378 4 878 11 259