Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 420 2 848 6 606
Ministerstvo práce 2 098 387 899
Ministerstvo školstva 1 359 251 582
Min. zdravotníctva 1 316 243 564
Ministerstvo obrany 748 138 321
VÚC a Obce 5 016 926 2 149
Sociálna Poisťovňa 6 899 1 274 2 955
Zdravotné poisťovne 4 050 748 1 735
Výdavky verejnej správy spolu 31 983 5 907 13 701

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 13 252 2 447 5 677
Dane z príjmov 5 207 962 2 230
Fyzické osoby 2 275 420 975
Právnické osoby 2 504 463 1 073
DPH 5 021 927 2 151
Spotrebné dane 2 015 372 863
Sociálne odvody 5 761 1 064 2 468
Zdravotné odvody 2 779 513 1 190
Príjmy verejnej správy spolu 29 927 5 527 12 820