Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 18 166 3 352 7 645
Ministerstvo práce 2 158 398 908
Ministerstvo školstva 1 654 305 696
Min. zdravotníctva 1 474 272 620
Ministerstvo obrany 895 165 377
VÚC a Obce 5 605 1 034 2 359
Sociálna Poisťovňa 7 293 1 346 3 069
Zdravotné poisťovne 4 050 747 1 704
Výdavky verejnej správy spolu 35 692 6 586 15 020

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 14 302 2 639 6 018
Dane z príjmov 5 796 1 069 2 439
Fyzické osoby 2 464 455 1 037
Právnické osoby 2 945 543 1 239
DPH 5 420 1 000 2 281
Spotrebné dane 2 108 389 887
Sociálne odvody 6 168 1 138 2 595
Zdravotné odvody 2 888 533 1 215
Príjmy verejnej správy spolu 33 532 6 187 14 111