Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 17 405 3 202 7 325
Ministerstvo práce 2 252 414 948
Ministerstvo školstva 1 434 264 603
Min. zdravotníctva 1 371 252 577
Ministerstvo obrany 990 182 417
VÚC a Obce 5 524 1 016 2 325
Sociálna Poisťovňa 7 641 1 406 3 215
Zdravotné poisťovne 4 462 821 1 878
Výdavky verejnej správy spolu 34 534 6 354 14 533

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 15 142 2 786 6 372
Dane z príjmov 5 994 1 103 2 523
Fyzické osoby 2 803 516 1 179
Právnické osoby 3 196 588 1 345
DPH 5 760 1 060 2 424
Spotrebné dane 2 260 416 951
Sociálne odvody 6 935 1 276 2 918
Zdravotné odvody 3 114 573 1 310
Príjmy verejnej správy spolu 33 450 6 154 14 077