Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 25 448 4 670 10 172
Ministerstvo práce 3 453 634 1 380
Ministerstvo školstva 3 644 669 1 456
Min. zdravotníctva 1 606 295 642
Ministerstvo obrany 1 333 245 533
VÚC a Obce 8 153 1 496 3 259
Sociálna Poisťovňa 9 903 1 817 3 958
Zdravotné poisťovne 5 694 1 045 2 276
Výdavky verejnej správy spolu 49 387 9 064 19 741

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 19 191 3 522 7 671
Dane z príjmov 7 514 1 379 3 003
Fyzické osoby 4 012 736 1 604
Právnické osoby 3 211 589 1 284
DPH 7 989 1 466 3 193
Spotrebné dane 2 497 458 998
Sociálne odvody 9 083 1 667 3 631
Zdravotné odvody 4 557 836 1 822
Príjmy verejnej správy spolu 44 174 8 107 17 657