Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 30 318 5 589 11 616
Ministerstvo práce 4 488 827 1 720
Ministerstvo školstva 4 287 790 1 643
Min. zdravotníctva 2 669 492 1 023
Ministerstvo obrany 2 609 481 1 000
VÚC a Obce 6 842 1 261 2 622
Sociálna Poisťovňa 13 301 2 452 5 096
Zdravotné poisťovne 7 973 1 470 3 055
Výdavky verejnej správy spolu 61 321 11 304 23 495

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 24 531 4 522 9 399
Dane z príjmov 9 834 1 813 3 768
Fyzické osoby 4 803 885 1 840
Právnické osoby 5 031 927 1 928
DPH 10 082 1 858 3 863
Spotrebné dane 3 060 564 1 173
Sociálne odvody 11 725 2 161 4 492
Zdravotné odvody 5 979 1 102 2 291
Príjmy verejnej správy spolu 53 481 9 859 20 491