Otázky pre študentov na tému Sociálna poisťovňa

15 November 2018

V sérii článkov "Otázky pre študentov" uvádzame návrhy otázok prípadne tém pre žiakov/študentov na prácu v skupinách, alebo domácu úlohu. Otázky sú rozdelené do dvoch skupín podľa náročnosti. Nasledujúce otázky sa týkajú témy Sociálneho poistenia (podnety k odpovediam sa dajú získať z videa na túto tému a zoznamu článkov, ktorý je uvedený pod otázkami.

Základné otázky:

Aký podiel výdavkov Sociálnej poisťovne predstavujú starobné dôchodky?

Viac dávok sa vyčerpá na dávke materské, alebo ošetrovné?

Aký prebytok vytvára fond invalidného poistenia?

Na koľko rokov je menovaný riaditeľ Sociálnej poisťovne

Náročnejšie otázky:

Koľko má Sociálna poisťovňa poistencov?

Zaplatí človek na odvodoch viac, ako dostane na dôchodkoch? (predpokladajte celý život priemernú mzdu)

Ako ovplyvňuje vek odchodu do dôchodku túto bilanciu?

Zaplatí matka na odvodoch viac, ako získa na materskej?

Môže systém sociálneho poistenia fungovať, keď je rovnaký pomer poberateľov dávok a prispievateľov do systému?

Sociálna poisťovňa všeobecne

Sociálne odvody – kto platí, koľko a kam

Prečo sadzby nie sú v poriadku?

II. pilier – v čom sa líši od prvého?

Aké dávky poisťovňa vypláca?