Ako sa vypočíta dôchodok?

18 November 2018

Starobné dôchodky poberá viac ako milión ľudí a výdavky na starobné dôchodky predstavujú najväčšiu samostatnú položku vo verejných financiách. Ako sa starobný dôchodok vypočíta?

Vzorec je jednoduchý:

Starobný dôchodok = počet odpracovaných rokov * priemerný osobný mzdový bod * ADH

Trochu zložitejšie je už určenie jednotlivých premenných tohto vzorca.

Počet odpracovaných rokov:

Pre výpočet starobného dôchodku je dôležitý každý deň starobného poistenia. Funguje to tak, že sa spočítajú všetky dni, kedy ste boli poistení, a výsledné číslo sa vydelí číslom 365. Priemerne ľudia dosahujú 40 – 41 rokov starobného poistenia. Matky, ktoré ostávajú doma s deťmi, sú tiež poistené, poistné za nich platí štát. Nezamestnaný človek nie je poistený, toto obdobie sa mu nezapočítava.

Priemerný osobný mzdový bod:

V slovenskom systéme dôchodkov nie je podstatné, koľko ste do poisťovne odviedli odvodov, ale z akej sumy boli tieto odvody vypočítavané. Nie sú teda dôležité odvody, ale vymeriavací základ. Tento vymeriavací základ sa za každý rok spriemeruje, a tento priemer sa porovná s priemernou mzdou v hospodárstve. Ak vám vyšlo 800 eur, a oficiálna priemerná mzda bola 1000 eur, dosiahnete 0,8. Ak vaša mzda bola 1200 eur, dosiahnete 1,2. Za každý rok sa takto vypočíta hodnota, a nakoniec sa súčet týchto hodnôt vydelí počtom rokov a tak získa priemerná hodnota. Tak vznikne priemerný osobný mzdový bod (POMB).

Ale to nie je všetko.. Priemerný mzdový bod sa ešte upravuje (§ 63), ak vaša mzda bola nízka, alebo vysoká. Ak váš bod dosiahol viac ako 3, tak hodnota nad 3 sa ignoruje. Navyše, z hodnoty od 1,25 do 3 sa berie len 68%. Príklad: Ak ste dosiahli POMB 3,25, tak váš POMB sa upraví takto:

POMB= 1,25 + 0,68*(3-1,25) = 2,44

Naopak, ak váš POMB dosiahol menej ako 1, jeho hodnota sa zvyšuje o 20% z rozdielu, ktorý vám chýbal do dosiahnutia hodnoty 1. Príklad pre POMB 0,7:

POMB= 0,7 + 0,2*(1-0,7) = 0,76

Týmto spôsobom sa do dôchodkového systému vkladá solidarita, keď pracujúcim s vyššími príjmami sa dôchodky výrazne znižujú, a pracujúcim s nižšími dôchodkami sa zase zvyšujú.

ADH je aktuálna dôchodková hodnota

ADH je bulharská konštanta, ktorá bola stanovená pri reforme dôchodkového systému tak, aby v prvom roku viedla ku „žiadúcej“ výške starobného dôchodku. Odvtedy sa táto hodnota zvyšuje o rast priemernej mzdy, aby sa tak do hodnoty dôchodku prenášal ekonomický rast. Táto veličina vnáša do výpočtu dôchodku „peniaze“, počet rokov poistenia a POMB sú len čísla.

Aktuálne na rok 2021 dosahuje hodnotu 14,2107 eur, nájdete ju  na stránke Sociálnej poisťovne.

Záverečný výpočet

Ak vaše celkové obdobie poistenia bolo 42 a pol roka, a váš POMB dosiahol 1,1, tak váš dôchodok by sa vypočítal takto:

Starobný dôchodok = 42,5 * 1,1 * 14,2107 = 664,35 Eur