Mzdové náklady zamestnancov štátneho rozpočtu

21 November 2018

Koľko sú mzdové náklady na zamestnanca, ktorého mzda je financovaná zo štátneho rozpočtu? Uvádzame údaje za rok 2017. Pre ilustráciu, hodnota práce človeka s hrubou mzdou 1000 eur je 1352 eur, a mzdové náklady človeka s hrubou mzdou 2000 eur sú 2704 eur.