Vesmír verejných výdavkov 2019

13 June 2019

Vesmír verejných výdavkov 2019

Zložitý systém verejných výdavkov sa opäť podarilo položiť na papier. Vesmír verejných výdavkov je k dispozícii už 14 krát.

Krátke video, v ktorom upozorňujeme aj na nové výdavky, je dostupné na tejto adrese:

 

 

Presne 14 rokov trvalo, kým sme mohli pripraviť vesmír, na ktorom položka deficit obsahuje nulu. Síce už len najväčší optimisti dnes veria, že sa rozpočet podarí naplniť (NBS odhaduje schodok 0,7 mld. eur), predsa len je to v histórii slovenských verejných financií významný moment.

Z hlavných čísel Vesmíru vidieť, že vyrovnaný rozpočet je predovšetkým zásluhou prudko rastúcich príjmov. Tie by mali vzrásť o 8,1%, to jest o 2,8 mld. eur. Výdavky tak môžu rásť o slušných 5,8%, čo je nezanedbateľných 2 mld. eur. Štát tak na vyrovnané hospodárenie nemusí šetriť, stačí menej štedro navyšovať výdavky.

To však neznamená, že dlh nevzrastie. I napriek vyrovnanému rozpočtu vzrastie o 2,3%, viac než 1 mld. eur. Je to spôsobené tým, že priebežné financovanie výdavkov verejnej správy sa riadi iným životom (harmonogramom). Do dlhu vstupujú aj externé faktory (členstvo v eurozóne), či vydané záruky štátu.

Aj tento rok začiatkom septembra budeme posielať plagáty na stredné a vysoké školy. Každý učiteľ, ktorý vyplní tento formulár, dostane 15ks plagátov zdarma.

Vydanie vesmíru aj v tomto roku podporila Nadácia Tatrabanky, za čo jej ďakujeme.