ZSSK - cena cestujúceho

14 June 2021

Porovnaním celkových nákladov ZSSK a celkového počtu cestujúcich vychádza cena cestujúceho na 5,56 eur.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je najväčším osobným železničným dopravcom na Slovensku, ktorej stopercentným akcionárom je Slovenská republika. V roku 2019 (aktuálnejšie dáta ešte nie sú k dispozícii) spoločnosť dokázala prepraviť niečo vyše 77 mil. cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast prepravených cestujúcich o 4,8%, pričom výrazný vplyv na tento nárast malo bezplatné cestovanie vlakom (medziročný nárast o 8,3%).

Výnos z prepravy cestujúcich (príjmy z predaja cestovných lístkov) dosiahol za rok 2019 110 mil. eur a pri celkových nákladoch takmer 435 mil. eur reprezentuje výnos z prepravy cestujúcich 25%. Zaujímavé je, že pri porovnaní počtu prepravených osôb a výnosu z prepravených osôb vychádzajú tržby na 1 prepravovanú osobu na približne 1,3 eur. Nízka hodnota je do značnej miery ovplyvnená aj vysokým počtom bezplatných užívateľov.

Náklady na mzdy zamestnancov ZSSK predstavujú 123 mil. eur, čo znamená, že príjmy z prepravy cestujúcich nepokryjú ani mzdy takmer 6 tis. zamestnancov. Zvyšné náklady spoločnosti, to znamená takmer 75% nákladov v objeme 300 mil. eur, financujú daňoví poplatníci.

Pandémia v roku 2020 radikálne zasiahla tržby firmy a výnos z cestovného klesol o zhruba 50%. I napriek tomu náklady na chod firmy mierne vzrástli. Z tohto dôvodu vzrastie aj dotácia z prostriedkov daňových poplatníkov.