Koľko platíme za prevádzku železnice?

17 June 2021

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spravujú infraštruktúru, ktorá je vo vlastníctve štátu a zabezpečujú prepravné a dopravné služby.  

Celkové náklady ŽSR za rok 2019 dosiahli 511,6 mil. eur, celkové výnosy dosiahli 509 mil. eur. Zo štátneho rozpočtu dostala spoločnosť prevádzkovú dotáciu ZPŽI (Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry) vo výške 317 mil. eur.  Na poplatkoch za prístup k železničnej infraštruktúre zarobila štátna firma 76 mil. eur, z toho 54,6 mil. eur pochádza z osobnej dopravy. Poplatky od prepravcov tak predstavujú menej ako 20% nákladov prevádzky železničnej infraštruktúry.

Osobná doprava má pri 37 mil. vlkm (vlakokilometre) väčší výkon ako nákladná doprava a tvorí podiel 71% z celkového dopravného výkonu ktorý je 52 mil. vlkm. Pri porovnaní podielu výkonu osobnej dopravy tak zo štátnej dotácie vychádza podiel na podporu osobnej dopravy vo výške 225 mil. eur.

V nákladoch tvoria najväčšiu položku mzdy zamestnancov, ktoré predstavujú 273,4 mil. eur. Za rok 2019 skončila firma v komplexnej strate -5,4 mil. eur. Okrem dotácie na prevádzku infraštruktúry získala štátna firma v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra 65,6 mil. eur a investičnú dotáciu zo štátneho rozpočtu v hodnote 65,6 mil. eur.