Výdavky obcí na dieťa v škôlke radikálne stúpli

22 July 2021

Do predprimárneho vzdelávania sa bežne prijímajú deti od troch rokov veku. Koľko peňazí míňajú obce na predprimárne vzdelávanie a koľko eur vychádza na jedno dieťa v materských školách?

Materské školy sú v kompetencii obcí, ktoré z podielu daní z príjmov pracujúcich dostanú balík peňazí, s ktorými hospodária. Okrem príjmu z podielu daní dostávajú obce v prípade školstva aj dotáciu z Ministerstva vnútra SR, ktorá smeruje do základných škôl a škôlok.

V roku 2017 navštevovalo podľa dát zo Štatistického úradu zariadenia materských škôl 162 360 detí. V roku 2020 stúpol počet deti v materských školách na 168 833 detí (tento údaj je využitý aj v roku 2021 vzhľadom na dostupnosť dát). Taktiež je v roku 2020 evidovaných 3163 škôlok, čo predstavuje 53 detí na jednu škôlku.

Výdavky obcí na škôlky (očistené od dotácií z Ministerstva vnútra) majú taktiež stúpajúcu tendenciu. Kým v roku 2017 išlo do škôlok 361 mil. eur, v roku 2020 táto suma stúpla na 650 mil. eur.

Na grafe je znázornená prepočítaná suma, ktorú obce minú na jedno dieťa v škôlke v rokoch 2017 a 2021. Kým v roku 2017 minuli obce priemerne 2229€ na jedno dieťa, v roku 2021 minuli už 3854€ na jedno dieťa v škôlke.