Výdavky na šport v roku 2021

2 September 2021

Šport je na Slovensku financovaný predovšetkým z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V roku 2021 je čiastka alokovaná pre šport vo výške 125 mil. eur. Na šport dáva peniaze aj Ministerstvom vnútra, pod ktoré spadá Športový klub polície. Klub dostal na svoju činnosť sumu vo výške skoro 3 mil. eur. Podobne prispieva na šport aj Ministerstvo obrany, ktorého súčasťou je aj Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, ktorej odhadovaný rozpočet na rok 2021 je vo výške 7 mil. eur. Zo štátneho rozpočtu je tak dokopy určených 135 mil. na šport.

Výdavky na šport každoročne rastú, napríklad minulý rok dosahovali takmer 131 mil. eur a v roku 2019 109 mil. eur. Najväčšiu položku tvoria transfery Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu národným športovým zväzom na svoju činnosť. V roku 2021 dosahuje táto čiastka sumu 57 mil. eur. Štát taktiež pravidelne financuje rekonštrukciu a výstavbu novej športovej infraštruktúry a časť peňazí ide na podporu športovcov v top tímoch, ktoré sú súčasťou  národného športového projektu. Na Národné športové projekty je dokopy vyčlenených 13 mil. eur. V rokoch 2020 a 2021 ministerstvo začalo kompenzovať výpadky príjmov športových klubov spôsobené pandémiou COVID-19.