Príspevky do medzinárodných organizácií

5 October 2021

Slovenská republika je členom viacerých medzinárodných organizácií. Do každej z nich prispieva prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sumu za členstvo. V roku 2020 sa pohybovali príspevky do medzinárodných organizácií na úrovni 21,6 mil. eur. Celkové výdavky ministerstva v tomto roku dosiahli 152 mil. eur.

Ministerstvo eviduje celkovo 45 príspevkov do medzinárodných organizácií. Avšak veľa z týchto príspevkov smerujú napríklad do organizácií, ktoré sú pod záštitou väčšej organizácie ako je napríklad OSN, OBSE alebo OECD. Taktiež tieto organizácie môžu mať rôzne fondy alebo programy, do ktorých Slovenská republika prispieva. Len do OSN smeruje 17 príspevkov v celkovej hodnote takmer 12 mil. eur. Medzi tie patrí napríklad aj príspevok do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) so sumou 200-tisíc eur alebo do UNESCa so sumou 500-tisíc eur. Najväčšiu položku tvorí príspevok do rozpočtu OSN v hodnote 4,6 mil. eur a mierové misie OSN v hodnote takmer 6 mil. eur.

Príspevky Slovenskej republiky do ostatných medzinárodných organizácií:

  • Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) – 2,4 mil. eur, z toho 2,3 mil. eur je členský poplatok
  • NATO – 1,1 mil. eur, toho 800-tisíc je príspevok do civilného rozpočtu
  • Vyšehradský medzinárodný fond –  Do fondu prispieva každá krajina V4 zhodne po 2 mil. eur
  • Rada Európy – 1,5 mil. eur, z toho 1,3 mil. eur je príspevok do riadneho rozpočtu
  • Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) – 500-tisíc, toho 300-tisíc je príspevok do rozpočtu