Nový rozpočet a školstvo

12 November 2021

V októbri sa tradične zverejňuje návrh rozpočtu verejnej správy na nový rok. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je školstvo. V hlavnej knihe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 tak vieme nájsť informácie o prioritách v školstve, finančných prostriedkoch vynaložených na vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu ako aj vývoj miezd zamestnancov v školstve.

Dôležitou informáciou je, že školstvo financujú aj obce a VÚC, ktorých konkrétne výdavky na školstvo zatiaľ nepoznáme. V roku 2021 dosiahli celkové výdavky obcí a VÚC na školy takmer 1,3 mld. eur.

Ako sa vyvíjali výdavky na vzdelávanie (bez vlastných výdavkov obcí a VÚC) v posledných rokoch a ako sú výdavky naplánované na ďalší rok ukazuje prehľadná tabuľka. Napríklad, v roku 2020 tvorili celkové výdavky na vzdelávanie 3,4% HDP Slovenska.

Výdavky na regionálne školstvo obsahujú výdavky na chod základných škôl a stredných škôl. Základné školy spravujú obce, ktoré od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu majú podľa návrhu rozpočtu dostať dotáciu vo výške 1,3 mld. eur. Stredné školstvo spravujú VÚC, ktoré od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu majú dostať dotáciu v sume 542 mil. eur.