Výdavky v školstve na rok 2022

12 November 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje v roku 2022 použiť takmer 3,5 miliardy eur na vzdelávací systém, z toho približne 2,6 miliardy eur na materské, základné a stredné školy. Najväčšiu položku tvoria výdavky na mzdy a odvody pedagogických zamestnancov.

Výška rozpočtu bude ovplyvnená aj Plánom obnovy, z ktoré pôjde balík peňazí v hodnote 343 mil. eur na rozvoj regionálneho školstva. Peniaze z plánu obnovy sú tiež určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania. Mali by taktiež prispieť na rozšírenie kapacít materských škôl. Ďalších 63 mil. eur pôjde na regionálne školstvo zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo vnútra taktiež prispeje sumou 16,1 mil. eur. Štát plánuje minúť na zamestnancov v regionálnom školstve dokopy cez 1,7 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy na učiteľov.

Výdavky na vysoké školy by mali dosiahnuť v roku 2022 923 mil. eur. Z plánu obnovy pôjde na podporu vysokého školstva dokopy 30,7 mil. eur a z ostatných zdrojov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 8,3 mil. eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyčlenilo pre 18 861 zamestnancov vysokých škôl sumu vo výške takmer 474 mil. eur, z toho mzdy tvoria takmer 354 mil. eur.

Ministerstvo obrany minie na Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sumu v hodnote takmer 26 mil. eur, Ministerstvo vnútra minie na Akadémiu policajného zboru 9,1 mil. eur a Ministerstvo zdravotníctva minie na Slovenskú zdravotnícku univerzitu 14,2 mil. eur.

Na grafe pod textom môžete vidieť počet škôl naprieč všetkými úrovňami vzdelávania. Údaje pochádzajú z roku 2020.