Tisícky eur na vzdelávanie jedného študenta

12 November 2021

Štát v oblasti vzdelávania míňa peniaze na niekoľko položiek. Medzi najviditeľnejšie výdavky patria mzdy a odvody učiteľov, služby v školstve ako ubytovanie a stravovanie, infraštruktúru, rôzne formy podpory pre študentov, materiálne zabezpečenie a podobne. Koľko však štát minie na jedného študenta na škole? To je otázka, na ktorú sa pokúsime odpoveď v tomto texte.

Počet študentov sa samozrejme na každom stupni vzdelávania líši. V roku 2020 (aktuálnejšie údaje nie sú dostupné) navštevovalo materské školy 168 833 detí, základné školy 487 621 detí, na stredné školy chodilo 210 900 študentov a na vysokých školách študovalo 115 324 študentov. V materských školách sú započítané deti, ktoré navštevovali štátne, súkromné a cirkevné materské školy, špeciálne materské školy a materské školy pri ostatných výchovných zariadeniach.  Podobne sú na tom aj základné školy. Za stredné školy sú započítaní študenti, ktorí chodili na štátne, súkromné alebo cirkevné gymnázia, športové gymnázia, stredné odborné školy, konzervatória a špeciálne stredné školy. Za vysoké školy sú započítaní všetci študenti okrem externých študentov.

Pri celkových výdavkoch na materské školstvo vychádza jeden rok vzdelávania na jedno dieťa v roku 2021 na 3353 eur. Na základných školách je táto suma o niečo vyššia a vychádza na 3426 eur a na stredných školách vychádza na 3630 eur. Najdrahší študent je na vysokej škole, ktorého jeden rok vzdelávania stojí 6908 eur.