Podpora náboženstva

23 November 2021

Na Slovensku v roku 2021 pôsobí 18 cirkví alebo náboženských spoločností, ktoré majú prístup k finančnej podpore zo štátneho rozpočtu.

Podľa zákona dostávajú cirkvi a náboženské spoločnosti príspevok, ktorý je vypočítaný na základe počtu veriacich danej cirkvi. Tieto údaje sú dostupné vždy z posledného sčítania obyvateľstva. Okrem príspevku od štátu, môže dostať cirkev a náboženská spoločnosť aj účelovú dotáciu a taktiež podporu v podobe oslobodení a úľav na daniach a poplatkoch.

Ministerstvo kultúry každoročne alokuje niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré predovšetkým spotrebuje cirkev na výdavky súvisiace s výkonom jej činnosti v postavení zamestnávateľa tzn. mzdy, sociálne poistenie a sociálne dávky duchovným a ostatným zamestnancom. Ďalej, sú to výdavky na prevádzkové náklady cirkvi, ktoré zahrňujú výdavky na bohoslužobné, výchovné, kultúrne a charitatívne aktivity cirkvi.

Výdavky na mzdy tvoria každoročne okolo 97% celej sumy, ktorá je alokovaná z Ministerstva kultúry. Napríklad, v roku 2020 z celkovej sumy 51,7 mil. eur tvorili tieto náklady sumu vo výške takmer 50 mil. eur.

V posledných rokoch sa tieto výdavky každoročne zvyšujú. Kým v roku 2015 boli na úrovni skoro 39 mil. eur, v roku 2021 by mali dosiahnúť sumu vo výške takmer 52 mil. eur. Rast priemernej mzdy na Slovensku bol v týchto rokoch približne rovnaký.

Najväčším poberateľom príspevkov je Rímskokatolícka cirkev, ktorá v roku 2021 dostala zo štátneho rozpočtu sumu vo výške 34,8 mil. eur. Evanjelická a Gréckokatolícka cirkev dostávajú podobnú sumu 5,1 mil. eur. Zvyšné cirkvi a náboženské skupiny majú k dispozícii zvyšok a teda približne sumu vo výške 7 mil. eur.