Ako sa zmenil dlh počas pandémie?

15 February 2022

Dlh slovenskej verejnej správy každoročne rastie. Ako sa zmenil dlh v období pandémie?

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Slovenský hrubý dlh verejnej správy tak počas pandémie narástol o takmer 20 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa. To je v porovnaní s čistou priemernou mzdou o takmer 13-krát viac. V roku 2019 predstavoval dlh na obyvateľa 8 296€. Aké sú dôvody na tento rast?

Jedným z dôvodov je aj pokles štatisticky vykazovaného počtu obyvateľstva. Ten od roku 2019 do konca roka 2021 klesol o 16 766 obyvateľov. Tento pokles sa dá vysvetliť vplyvom pandémie. Avšak hlavným dôvodom boli obrovské deficity verejnej správy.

Kým v roku 2019 boli výdavky verejnej správy na úrovni 40 miliárd eur, v roku 2022 výdavky predstavovali sumu vo výške viac ako 49 miliárd eur. Na druhú stranu, štát plánuje vyzbierať na daniach a odvodoch v roku 2022 o takmer 4 miliardy viac, ako v roku 2019. Avšak, rozpočet verejnej správy je stále v deficite a tento rok by mal byť deficit verejnej správy vo výške takmer 5 miliárd eur, podobne, ako minulý rok. V roku 2020 dokonca deficit dosiahol takmer 10 miliárd eur. Podiel dlhu verejnej správy na HDP by mal v roku 2022 dosiahnuť úroveň 61,5% HDP. V roku 2019 bol podiel dlhu na HDP nižší, na úrovni 48,1% HDP.