Koľko minie Ministerstvo dopravy a výstavby v roku 2022?

9 March 2022

Infraštruktúra patrí všeobecne medzi hlavné výdavkové politiky štátov.  Na Slovensku ju má na starosti hlavne Ministerstvo dopravy a výstavby a jeho podriadené inštitúcie. Ako sa menil rozpočet ministerstva za posledné roky a v akých oblastiach minie tento rok najviac peňazí?

Rozpočet ministerstva sa každoročne radí medzi tie väčšie  spomedzi všetkých ministerstiev. V roku 2018 bol rozpočet ministerstva takmer 2 miliardy eur, v roku 2019 tesne prekročil hranicu 1,5 miliardy eur a v roku 2020 opäť narástol na takmer 1,8 miliardy eur. Za rok 2021 zatiaľ nebol zverejnený záverečný účet ministerstva, pôvodný rozpočet mal výšku takmer 1,5 miliardy eur, ale s istotou môžeme predpokladať, že táto suma porastie. Predsa len tento trend bol aj v minulých rokoch. V roku 2022 má ministerstvo schválený rozpočet vo výške 2,2 miliardy eur.

Medzi najväčšie položky ministerstva patrí cestná doprava a železničná doprava. V prípade cestnej dopravy sa jedná prioritne o údržbu a výstavbu ciest, rozpočet v roku 2022 na tieto položky je vo výške takmer 900 mil. eur. V oblasti železničnej dopravy plánuje ministerstvo minúť takmer 600 mil. eur. len na dotácie ZSSK a ŽSR.  Necelých 100 mil. eur ide na železničnú infraštruktúru.

Napríklad v takej leteckej doprave míňa ministerstvo prioritne na dotácie letiskám, tento rok je rozpočtovaných 6 mil. eur, podobne ako minulý rok. V oblasti rozvoja bývania má ministerstvo minúť 58 mil. eur.

Rozpočet ministerstva má aj niekoľko noviniek, jednou z nich sú aj výdavky vo výške 22mil. eur na novú rozpočtovú organizáciu ministerstva na podporu cestovného ruchu, Slovakia travel. Alebo výdavky financované Plánom obnovy vo výške 175 mil. eur. Z toho 120 mil. eur na obnovu historických budov a 52 mil. eur na udržateľnú dopravu.

Tieto peniaze smerujú do infraštruktúry zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtu takmer 859 mil. eur tvoria príspevky z EÚ.  Taktiež, z rozpočtu ministerstva smerujú dotácie aj do NDS a Slovenskej správy ciest, ktoré tiež vykonávajú investície. Na infraštruktúru prispieva taktiež ŽSR, ktorej úlohou je správa železničnej infraštruktúry.