Rekonštrukcia SNG v Bratislave

19 April 2022

V štátnom rozpočte získala kapitola Ministerstva kultúry na rok 2022 finančné prostriedky vo výške takmer 319 mil. eur. Pre porovnanie, minulý rok malo ministerstvo rozpočtovaných 292 mil. eur.

Prioritou je samozrejme inštitucionálna podpora organizácií rezortu, to zahŕňa podporu činnosti divadiel, múzeí, galérií a podobne. Na túto oblasť ministerstvo vyhradilo takmer 209 mil. eur (zahrnuté sú aj predpokladané výdavky na dotácie). Rezort taktiež podporuje cirkvi a náboženské spoločnosti, tento rok je rozpočtovaných na túto položku 52 mil. eur. Treťou najväčšou položkou ministerstva je podpora vysielania a tvorby niektorých programov RTVS – dotácia pre RTVS v sume 31 mil. eur.

Nárast zaznamenala oblasť inštitucionálnej podpory a dotačného systému. V minulom roku išlo na túto položku 181 mil. eur. Na položku inštitucionálnej podpory a dotačného systému ministerstva teda pôjde v roku 2022 o takmer 30 mil. eur viac.  Hlavným dôvodom zmeny rozpočtovaných peňazí medzi rokom 2021 a 2022  je väčšia plánovaná alokácia vyšších finančných prostriedkov na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie, Hradu Krásna Hôrka a Štátnej opery v Banskej Bystrici. Práve rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa blíži ku koncu. Pracuje sa na nej od roku 2017 a plánované ukončenie rekonštrukcie bolo pôvodne stanovené na rok 2019. Reálne sa ho však dočkáme s časti tento rok, a úplne by sa mala rekonštrukcia dokončiť o rok neskôr, v roku 2023.

Koľko išlo dokopy peňazí na rekonštrukciu SNG?

Za šesť rokov prác pôjde zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu galérie celkovo takmer 71 mil. eur. Pre porovnanie, rekonštrukcia Krásnej hôrky by mala stáť 35 mil. eur.  Výstavba nového futbalového štadióna Tehelné pole v Bratislave s pridruženými budovami vyšla na necelých 100 mil. eur, výstavba novej nemocnice v Michalovciach vyšla na 34 mil. eur. Každý pracujúci občan na Slovensku tak prispel približne 26 eurami na rekonštrukciu galérie.