Archív čísla dňa

Ako sa zvýši počet zamestnancov vo verejnej správe v roku 2024

Verejná správa podľa schváleného rozpočtu na rok 2024 plánuje počet zamestancov na úrovni 451 845. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o 14 567 zamestnancov. Celkové mzdové náklady predstavujú 14 mld. eur. Podiel zamestnancov verejnej správy tvorí necelých 18% zo všetkých pracujúcich ľudí na Slovensku.

Koľko minie - štátny rozpočet

Kompenzácie cien energií

Začiatok vojny na Ukrajine so sebou priniesol energetickú krízu na ktorú reagujú štáty EU rôznymi spôsobmi dotácií a kompenzácií na zmiernenie dopadov na domácnosti a podniky. Slovenský rozpočet na rok 2023 počíta s rezervou na kompenzačné opatrenia v objeme 3,5 miliardy eur. Pre predstavu, Slovensko vybralo na dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 3,6 miliardy eur.

Koľko minie - štátny rozpočet

Ako sa zmenil dlh počas pandémie

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Slovenský hrubý dlh verejnej správy tak počas pandémie narástol o takmer 20 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa.

Koľko minie - štátny rozpočet

Cena politických strán

Od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 mil. eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany, bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie, za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami.

Koľko minie - Ministerstvo financii

Počet zamestnancov na ministerstvách rastie

Napriek sľubom politikov (Reforma ESO alebo vyhlásenie vlády SR), ktoré cielili na optimalizáciu a zníženie mzdových nákladov na ministerstvách sa deje presný opak. Ministerstvá a pridružené úrady počítajú na rok 2022 s takmer 128-tisíc zamestnancami, v roku 2013 to bolo 122-tisíc.

Koľko minie - štátny rozpočet