Archív čísla dňa

Koľko stála rekonštrukcia SNG v Bratislave?

Za šesť rokov prác pôjde zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu galérie celkovo takmer 71 mil. eur. Každý pracujúci občan na Slovensku tak prispel približne 26 eurami na rekonštrukciu galérie.

Koľko minie - Ministerstvo kultúry

Verejný dlh na obyvateľa

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa. To je v porovnaní s čistou priemernou mzdou o takmer 13-krát viac. V roku 2019 predstavoval dlh na obyvateľa 8 296€.

Koľko minie - Ministerstvo financii

Výdavky na náboženstvo

Ministerstvo kultúry v roku 2021 minulo na podporu náboženstva takmer 52 mil. eur. Na Slovensku v roku 2021 pôsobilo 18 cirkví alebo náboženských spoločností. Najväčším poberateľom príspevkov je Rímskokatolícka cirkev, ktorá v roku 2021 dostala zo štátneho rozpočtu sumu vo výške 34,8 mil. eur.

Koľko minie - Ministerstvo kultúry

Mzdové náklady na hasiča a príslušníka Horskej služby

Ministerstvo vnútra spravuje hasičský a záchranársky zbor a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Počet pracovných miest pre hasičov, záchranárov a horských záchranárov bol v roku 2021 určený na 4609 s finančným objemom takmer 93 mil. eur. Priemerné mesačné mzdové náklady na jedného hasiča alebo príslušníka Horskej služby je 2 284€.

Koľko minie - Ministerstvo vnútra

Mzdové náklady na jedného profesionálneho vojaka

V roku 2021 Ministerstvo obrany vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 347 mil. eur. na platy 14 100 profesionálnych vojakov v armáde. Jeden profesionálny vojak má priemerne mesačne mzdové náklady vo výške 2 795€.

Koľko minie - Ministerstvo obrany