Archív čísla dňa

Mzdové náklady na policajta

Najvyššie priemerné mesačné mzdové náklady v roku 2021 má policajt v Národnom bezpečnostnom úrade v hodnote 3 103€, policajt v štátnej službe stojí Ministerstvo vnútra 2 556€ a príslušník väzenskej stráže stojí Ministerstvo spravodlivosti 2 431€.

Koľko minie - Ministerstvo vnútra

Vozový park Ministerstva zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí minulo za posledné dva roky dokopy 1,8 milióna eur na služobné motorové vozidlá. V roku 2019 ministerstvo kúpilo 44 nových vozidiel za 1,4 milióna eur a v roku 2020 14 vozidiel za 400 tisíc eur. Celkovo tak jedno vozidlo vychádza na približne 31 000 eur.

Koľko minie - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Dotácie letiskám

V roku 2021 dostali slovenské letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a Žiline z Ministerstva dopravy dotáciu v celkovej hodnote 5 mil. eur. Dotácie sú určené na bezpečnostnú ochranu letiska a výkon záchranných a hasičských služieb na letisku. Najväčšiu dotáciu dostalo Bratislavské letisko v sume 2,6 mil. eur.

Koľko minie - Ministerstvo dopravy

Výdavky obcí na dieťa v škôlke radikálne stúpli

Kým v roku 2017 minuli obce priemerne 2229€ na jedno dieťa, v roku 2021 minuli už 3854€ na jedno dieťa v škôlke.

Koľko minie - VÚC a obce

Koľko platíme za prevádzku železnice?

Na poplatkoch za prístup k železničnej infraštruktúre zarobila štátna firma 76 mil. eur, z toho 54,6 mil. eur pochádza z osobnej dopravy. Poplatky od prepravcov tak predstavujú menej ako 20% nákladov prevádzky železničnej infraštruktúry.

Koľko minie - Ministerstvo dopravy