Koľko dlhujeme?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

Dlhové cenné papiere
Štátne pokladničné poukážky
Štátne dlhopisy
Bankové úvery a iné záväzky
Bankové úvery a iné pôžičky
Záväzky z EFSF
Prevzaté záväzky z nemocníc
Vklady v Štátnej pokladnici SR
Maastrichtský dlh spolu

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.