Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 0 0 0 n.a.
Štátne pokladničné poukážky 2 950 541 1 138 n.a.
Štátne dlhopisy 46 806 8 576 18 063 n.a.
Bankové úvery a iné záväzky 5 170 947 1 995 n.a.
Bankové úvery a iné pôžičky 0 0 0 n.a.
Záväzky z EFSF n.a. n.a. n.a. n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc n.a. n.a. n.a. n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 55 484 10 166 21 412 24,1%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.