Maastrichtský dlh spolu

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Maastrichtský dlh spolu