Nový dlh za rok 2013

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Nový dlh za rok 2013