Maastrichtský dlh verejnej správy

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Maastrichtský dlh verejnej správy