Neobežný majetok

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Neobežný majetok