hmotný majetok

Dáta sú uvedené v mil. Eur
hmotný majetok