finančný majetok

Dáta sú uvedené v mil. Eur
finančný majetok