Obežný majetok

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Obežný majetok