účty časového rozlíšenia

Dáta sú uvedené v mil. Eur
účty časového rozlíšenia