Majetok spolu

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Majetok spolu