Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera zadlženia

2016 2017 2018 2019 2020 2021
HDP mil. Eur 81 038 84 521 89 606 94 171 92 079 97 123
Maastrichtský dlh v mil. Eur 42 481 43 694 44 630 45 485 55 484 61 259
Dlh na jedného obyvateľa v Eur 7 829 8 039 8 196 8 345 10 181 11 220
Miera zadlženia v % 52% 52% 50% 48% 60% 63%

Popis tabuľky

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.