Maastrichtský dlh v mil. Eur

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Maastrichtský dlh v mil. Eur