Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 27 052 4 981 11 673 8,5%
Štátne pokladničné poukážky 1 137 209 491 -10,4%
Štátne dlhopisy 25 915 4 772 11 182 9,5%
Bankové úvery a iné záväzky 2 758 508 1 190 38,5%
Bankové úvery a iné pôžičky 2 485 458 1 072 24,8%
Záväzky z EFSF 173 32 74 n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc 100 18 43 n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR 101 19 43 41,9%
Maastrichtský dlh spolu 29 911 5 507 12 907 10,8%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.