Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 32 776 6 061 14 073 21,2%
Štátne pokladničné poukážky n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátne dlhopisy 32 776 6 061 14 073 26,5%
Bankové úvery a iné záväzky 3 297 610 1 416 19,5%
Bankové úvery a iné pôžičky 1 573 291 675 -36,7%
Záväzky z EFSF 1 724 319 740 898,8%
Prevzaté záväzky z nemocníc n.a. n.a. n.a. n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 37 245 6 887 15 992 24,5%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.