Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Kto nás zadĺžil

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Štátne rozpočtové organizácie (vláda) 36 167 6 688 15 529 25,7%
Ostatné zložky verejnej správy 1 078 199 463 -5,4%
Obce 642 119 276 -8,3%
Vyššie územné celky 419 77 180 -0,8%
Fond národného majetku 16 3 7 -0,9%
Príspevkové organizácie vo verejnej správe 1 0 1 -23,0%
Maastrichtský dlh spolu 37 245 6 887 15 992 24,5%

Popis tabuľky

Na existujúcom dlhu má najväčší podiel vláda, ktorá je zodpovedná za viac ako 95 percent dlhov štátu. Významnou čiastkou k dlhu prispela už len samospráva. Tá je však limitovaná zákonom , kedy pod hrozbou nútenej správy zo strany vlády má obmedzenú možnosť zadĺžiť sa iba do výšky 60 percent bežných príjmov. Túto možnosť síce väčšinou využíva, ale znamená to celkom efektívny strop každoročnému kopeniu dlhov, takže vytvorila 40x menej dlhov ako vláda, ktorá dozerá aby sa príliš nezadĺžila.