Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Transfer do štátnych finančných aktív 0,0 0 0 n.a.
Správa fondu 0,0 n.a. n.a. n.a.
Náklady spojené s privatizáciou 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ostatné výdavky 0,0 n.a. n.a. n.a.
Výdavky spolu 0,0 2 4 n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 0,0 5 11 n.a.

Popis tabuľky

Fond národného majetku bol založený za účelom realizácie schválených privatizačných projektov. Nakoľko aktuálne nie je žiadny podnik pripravený na privatizáciu, fond plní len úlohu akcionára v podnikoch, v ktorých má podiel. Okrem výdavkov na správu fondu smeruje hlavná časť prostriedkov fondu, ktoré získava z dividend, do Štátnych finančných aktív. Tieto prostriedky sú následne použité na znižovanie záväzkov štátu, napríklad znižovanie štátneho dlhu alebo sanáciu schodku fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne. Za jeho hospodárenie je zodpovedná Národná rada SR.