Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Transfer do štátnych finančných aktív 0,0 0 0 0,0%
Správa fondu 1,7 n.a. n.a. 0,0%
Náklady spojené s privatizáciou 0,6 n.a. n.a. 0,0%
Ostatné výdavky 1,9 n.a. n.a. 0,0%
Výdavky spolu 4,2 1 2 0,0%
Zostatok vo fonde na konci roka 22,0 4 8 0,0%

Popis tabuľky

Fond národného majetku plní úlohu akcionára v podnikoch, v ktorých má podiel. Okrem výdavkov na správu fondu smeruje hlavná časť prostriedkov fondu do Štátnych finančných aktív. Tieto prostriedky sú následne použité na znižovanie záväzkov štátu.