Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Transfer do štátnych finančných aktív n.a. 0 0 n.a.
Správa fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spojené s privatizáciou n.a. n.a. n.a. n.a.
Ostatné výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky spolu n.a. 1 2 n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka n.a. 4 8 n.a.

Popis tabuľky

Fond národného majetku plní úlohu akcionára v podnikoch, v ktorých má podiel. Okrem výdavkov na správu fondu smeruje hlavná časť prostriedkov fondu do Štátnych finančných aktív. Tieto prostriedky sú následne použité na znižovanie záväzkov štátu.